Příkaz č. 1/A/2014

Práce akademických pracovníků PF UJEP mimo své pracoviště