Příkaz č. 1/2016

Stanovení splatnosti vystavených faktur v rámci externí hlavní činnosti a doplňkové činnosti PF UJEP