Příkaz č. 3A/2016

O poskytování informací a svobodném přístupu k informacím – postupy uplatňované na PF UJEP