Zápis z hlasování Etické komise

Zápis z hlasování Etické komise PF UJEP – říjen 2022

https://www.pf.ujep.cz/wp-content/uploads/2022/11/Zápis-z-hlasování-EK-PF-UJEP-říjen-2022.pdf