Příkaz č. 6/2016

Pravidla pro účtování náhrad jízdních výdajů na pracovních cestách konaných zaměstnanci PF UJEP