Zkušenosti jsou nepřenosné s prof. Annou Hogenovou

Dne 15. 11. od 16:00 hod.proběhne ve Velké aule na Pedagogické fakulty UJEP přednáška pro začínající učitele, přednáška je primárně určená pro studenty Observační pedagogické praxe (CCP/7030), ale jako formát byl zvolen ale formát populárně naučný, takže je určená i široké veřejnosti. Přednášející se bude ve svém výkladu dále soustředit např. na taková témata jako orientace v dynamicky se měnícím světe, jak vést interpersonální rozhovor, jak si správně určitě priority a jak čelit nástrahám, které na člověka v moderním světě číhají. Takže jste co nejsrdečněji zváni.
Je nám velkou ctí, že role přednášejícího se v tento den ujme paní prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., děkujeme.