Příkaz č. 3/2018 Řád celoživotního vzdělávání PF UJEP

Platnost a účinnost od 1. 3. 2018