Příkaz č. 4/2018 Absolvování vybraných předmětů společného základu u studentů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Platnost a účinnost od 12. 4. 2018