Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2023

 

Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 21. 11. 2022 soutěžní lhůtu pro podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2023.

Přihlášky je nutné podat na předepsaném formuláři nejpozději do 20. 1. 2023 do 12,00 hod. tajemnici Grantové komise Radce Ryglové a to:

2x v tištěné podobě s originálními podpisy

1x elektronicky na e -mail: radka.ryglova@ujep.cz

Podání přihlášky, přidělení finančních prostředků a realizace projektu se řídí směrnicí rektora č. 5/ 2018 – Zásady studentské grantové soutěže

Přihláška k dispozici zde.