Příkaz č. 6/2018 Vypisování termínů ústních částí státních závěrečných zkoušek a přihlašování se k nim

Platnost a účinnost od 1. 7. 2018