Příkaz č. 7/2018 Organizační zabezpečení provozu webových stránek PF UJEP

Platnost a účinnost od 1. 9. 2018