Konference Škola, jazyk a literatura 2022

Tradiční studentská vědecká konference proběhla 10. 11. 2022 a letošní ročník se dozajista může pochlubit hojnou účastí studentů z přespolních univerzit. Studenti doktorských a magisterských oborů zaměřených na vzdělávání v bohemistice přijeli z Masarykovy univerzity, z Univerzity Hradce Králové, z Univerzity Karlovy, z Univerzity Palackého v Olomouci i ze Západočeské univerzity v Plzni, nechyběly ovšem ani domácí příspěvky. Konference Škola, jazyk a literatura je do jisté míry výjimečná, protože svým širokým zaměřením vždy vytváří prostor vhodný pro pluralitu témat. Zazněly prezentace literárně-vědné, didaktické, lingvistické, objevilo se dokonce i interdisciplinární téma mediálního charakteru, které suverénně představila naše doktorandka Irena Špačková. Cenu prof. Marvana si po důkladném zvážení odborné komise (ve složení: dr. Čajka, doc. Mitter, dr. Valenta) odnesl Mgr. Radek Touš (FF UPOL), který v Ústí nepředstavoval svůj výzkum poprvé, s příspěvkem Marné lásky Růženy Svobodové jako projev secesní literatury.

Konferenci slavnostně zahájil vedoucí katedry doc. Koten. Příspěvky byly prezentovány ve čtyřech blocích, přičemž po každém bloku následovala odborná diskuse. Všichni účastníci konference mají navíc možnost publikovat své závěry v časopise Usta ad Albim BOHEMICA. Poděkování patří zejména dr. Čajkovi a jeho organizačnímu týmu. Už se těšíme na příští ročník!