Galerie Koridor Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Kdo si kreslí, nezlobí. Na výstavě bude představena tvorba autorek: Alžběty Zatloukalové Göbelové, Barbory Němcové, Liny Skorobogatchenko.
Zahájení výstavy proběhne v úterý 29. 11. 2022 od 18:00 v Galerii Koridor.
Výstava potrvá do 20. 12. 2022.
__________________________________
Výstava Kdo si kreslí, nezlobí zprostředkovává výběr tvorby tří autorek, které na první pohled spojuje médium ilustrace i charakter jejich kreseb, avšak na výstavě jsou jejich díla prezentována jako tři oddělené celky. Vystavující využívají barevné, jednoduché a hravé kompozice k vytvoření bezstarostného světa. Takového světa, který je oproštěn od negativních vlivů společnosti. Tím je asociováno příjemné ochraňující prostředí vyobrazené s kresebnou lehkostí. I když se může na první pohled zdát, že vybrané ilustrace jsou nástrojem komunikace pouze s dětmi, autorky pracují i s dospělým publikem.
První vystavující je animátorka a ilustrátorka Alžběta Zatloukalová Göbelová. Na výstavě představuje výběr z její volnočasové tvorby. Ačkoli se v jejích pracích objevují rozmanité motivy, autorka se odkazuje ke všedním až banálním situacím, které jsou klidné, radostné a hravé. Nalezneme zde jak postavy, tak zvířata, která často personifikuje. Tvorba pro děti je pro ni přirozenou cestou, tudíž k ní často směřuje a jejím cílovým publikem se stávají právě děti.
Barbora Němcová se taktéž zaměřuje na dětskou ilustraci, do které jsou velmi často vkládány edukativní přesahy. Experimentuje s digitálními technologiemi ve spojení s klasickým materiálem. Při ilustrování hledá zjednodušené tvarové stylizace, kombinuje různé textury a barvy. Propojuje nesourodé motivy a snaží se v předmětech probouzet život. Hraje si s měřítky a utváří tak alternativní svět, jak ho ještě neznáme.
Naopak Lina Skorobogatchenko se nezaměřuje výhradně na dětské publikum. Svou inspiraci čerpá ze setkávání s různými lidmi a vlastních zkušeností, které následně zprostředkovává formou ilustrace. Podnětem pro tvorbu jsou jí zajímavá místa a lidé, jejichž příběhy se stávají součástí díla. Ne vždy jsou příběhy hned zřejmé, občas se skrývají v detailech, kterými jsou díla nasycena. V poslední době pracuje s texturami, které též komponuje do svých ilustrací.
Kurátorský tým: Bc. Tomáš Dandáš, BcA. Tereza Poláková, Mgr. Gabriela Radoňová.
Výstava Kdo si kreslí, nezlobí vznikla v rámci předmětu Kurátorský projekt pod odborným vedením
Mgr. et MgA. Dagmar Myšákové, Ph.D.
Výstavní program Galerie Koridor je realizován za podpory Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.
Galerie Koridor, spojovací chodba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem
Otevřeno: pondělí—pátek od 8:00 do 20:00 hodin
galerie.koridor@kaveka.cz | www.pf.ujep.cz/kvk/dalsi-cinnost/galerie-koridor