ROZHODNUTÍ O UBYTOVACÍM STIPENDIU

ROZHODNUTÍ O UBYTOVACÍM STIPENDIU

Od 12. 12. 2022 bude mít každý student, který požádal o udělení ubytovacího stipendia, ve své  osobní složce v  IS STAG k nahlédnutí rozhodnutí o jeho přidělení či nepřidělení.

Od téhož dne si každý student, jehož žádost byla vyřízena kladně, může vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení písemné rozhodnutí. 

Pokud byla žádost o stipendiu vyřízena neudělením stipendia, bude rozhodnutí odesláno doporučeným dopisem.

                      Mgr. Jana Bláhová