Oznámení o úmrtí paní docentky Ludmily Zimové

S lítostí oznamujeme, že na sklonku minulého týdne odešla paní docentka Ludmila Zimová, dlouholetá vyučující katedry bohemistiky na naší fakultě. Zemřela po delší nemoci ve věku 69 let. 

Ludmila Zimová spojila svůj život jednak s Ústím nad Labem, jednak s češtinou. Po maturitě na gymnáziu v Rakovníku a studiu češtiny a němčiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupila jako češtinářka na gymnázium v Ústí. V té době ale pod vedením Aloise Jedličky složila i rigorózní zkoušku. Po ní nastoupila na ústeckou Pedagogickou fakultu, na které působila celý život. V roce 1995 byla jmenována docentkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 

Docentka Zimová se věnovala skladbě současné češtiny, textové lingvistice, jazyku publicistiky, především ale přípravě budoucích češtinářů. Během svého života vedla nespočet kvalifikačních prací, psala učební texty, školila doktorandy, iniciovala vznik oboru Český jazyk pro média a veřejnou sféru. Přispívala do odborných časopisů. Její zásluhy o pracoviště i fakultu nejde snadno vypočíst, jsou nezměrné. Byla vyučující důslednou a někdy i přísnou, to vše bylo ale zárukou, že budou její absolventi příkladně připraveni. Ludmila Zimová zasvětila život práci. Nebylo to marné. Výsledky zde zůstávají a budou se připomínat – stejně tak i ostatní lidské vzpomínky.