Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP

Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP  pro funkční období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027