Christmas vs. Vánoce

Pedagogická fakulta Vás zve na Christmas vs. Vánoce v podání MgA. Martina Hollanda, a MA. Anthonyho Laue.

Akce se bude konat 20.12.2022 v 17:00 ve Studovně PF UJEP, České mládeže 8

 

Navazuje koncert

Vánoční Panoptikum s Gulášem
3. patro PF UJEP