Kandidátní listina pro volbu kandidáta na děkana PF UJEP

Komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP na funkční období 1.3.2023 -28.2.2027 dne 25. ledna 2023 přijala 4 zalepené obálky dodané předsedovi volební komise prostřednictvím podatelny PF UJEP. Volební komise obálky otevřela a zkontrolovala předepsané náležitosti uvedené v textu vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP. Z došlých 4 návrhů splňují všechny předepsané náležitosti 4 návrhy, všechny prezentují téhož kandidáta.

Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP na funkční období 1.3.2023-28.2.2027:
1. Doc. PaedDr. Ladislav Bláha Ph.D -Vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP

Volební program