Provozní řád tělocvičny PF UJEP na kolejích

Platný a účinný od 1. 1. 2007