Provozní řád Sportovní haly PF UJEP

Platný a účinný od 1. 9. 2005