Provozní řád učebny hudební informatiky PF UJEP

Platný a účinný od 1. 11. 2009