Provozní řád víceúčelové sportovní plochy

Platný a účinný od 12. 5. 2008