PROMOCE PF UJEP

Vážení studenti a absolventi,
promoce PF UJEP se budou konat dne 15. 3. 2023 v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad
Labem.
Koncem února, po ukončení všech státních závěrečných zkoušek, dostanete domů formou dopisu
pozvánku s údaji o jejich konání.
Březnové promoce jsou určeny pro absolventy ze srpna, září a listopadu 2022 a ledna a února 2023.

Mgr. Jana Bláhová