Provozní řád vstupní závory PF UJEP

Platný a účinný od 1. 10. 2009