Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v zimním semestru ak. roku 2023/2024

Pedagogická fakulta vypisuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v zimním semestru ak. roku 2023/2024 v rámci programových zemí, a to na:
1) dlouhodobé mobility (nejméně 2 měsíce, maximální 12 měsíců)
2) krátkodobé mobility doktorandů (5–30 dní)

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Tento seznam je možné vidět ve STAG vyhlášeném řízení a také na konci výzvy v příloze. Student může vyjet i na univerzitu z programových zemí, kde si však musí sjednat pobytové a pracovní povolení sám. Další informace k programovým výjezdům podá koordinátor.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita (např. student pečující o člena rodiny aj.), avšak v rámci virtuální části mobility nevzniká účastníkovi nárok na žádnou finanční podporu.

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+. Student na praktickou stáž se přihlašuje přes APLIKACI! (Jiný způsob než studijní stáž.)

Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem však musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však do konce období projektu, který je 31. 7. 2024.

Studenti vybraní fakultou na praktické stáže pak do 30. 4. 2023 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu spolu s ustanovením mentora. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru v oprávněné zahraniční instituci.

Přihlášení do výběrového řízení na studijní stáž:

  • Podáním online přihlášky přes systém STAG.
  • Podrobná cesta popsaná zde: link

Do STAG student nahraje (či přinese koordinátorce) tyto dokumenty:

– Potvrzení o jazyku (a zajistí si podpis jazykáře z naší univerzity, CJP)
– Čestné prohlášení
– Výpis výsledků dosavadního studia (studijní oddělení)
(Dokumenty jsou ke stažení v příloze, Potvrzení o jazyku vydává CJP – vlastní dokument; Výpis výsledků vydává studijní – vlastní dokument.)

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 28. 2. 2023, do 14:00, poté se STAG uzavře. Bez vyplněné online přihlášky a bez včas odevzdaných podepsaných dokumentů uvedených výše nebude student do výběrového řízení zařazen.

Termíny studijních pobytů budou stanoveny podle harmonogramu zahraniční vysoké školy s tím, že studijní pobyty a praktické stáže schválené v rámci těchto výběrových řízení budou moci být zahájeny nejdříve 1. 7. 2023. Všechny mobility pak musí být ukončeny do 31. 7. 2024.

Přihlášení do výběrového řízení na praktickou stáž:

  • Podáním online přihlášky přes systém APLIKACE.

Do APLIKACE student nahraje tyto dokumenty:

– Čestné prohlášení
– Přihlášku
(Všechny tyto dokumenty budou přiloženy na konci této výzvy a také jsou v APLIKACI.)

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 28. 2. 2023, do 14:00, poté se APLIKACE uzavře. Bez vyplněné online přihlášky a bez včas odevzdaných podepsaných dokumentů uvedených výše nebude student do výběrového řízení zařazen.

Termíny studijních pobytů budou stanoveny podle harmonogramu zahraniční vysoké školy s tím, že studijní pobyty a praktické stáže schválené v rámci těchto výběrových řízení budou moci být zahájeny nejdříve 1. 7. 2023. Všechny mobility pak musí být ukončeny do 31. 7. 2024.

Kritéria výběrového řízení:

– studium na UJEP v akreditovaném studijním programu v prezenční či kombinované formě

– odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou (student si sám zjistí kurzy nabízené zahraniční univerzitou a jejich obsahy)

– znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz informace STAG pro online přihlášku, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)

Kritéria budou hodnocena na základě všech odevzdaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení musí být splněna všechna kritéria.

Uchazeč bude umístěn na požadovanou univerzitu v případě, že:
1) na zahraniční univerzitě ještě není po deadlinu pro odeslání přihlášek, příp. nominací (resp. zbývá do deadlinu alespoň týden (po domluvě a rychlém jednání může být lhůta kratší)),
2) nebude obsazena zájemci, kteří odevzdali dokumenty k výběrovému řízení dříve.
3) smlouva je nebo bude s danou institucí uzavřena

Seznam zahraničních univerzit a k jakým katedrám jsou smlouvy přiřazené naleznete v dokumentu níže.
U Vámi vybrané univerzity (univerzit) se podívejte do dalších informací/poznámky a ověřte konečné termíny pro podávání přihlášek ke studiu na webu zahraniční univerzity (nominace). Především se podívejte na kurzy nabízené zahr. univerzitou!!!

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek na zahraniční instituci ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. Pro studijní pobyty platí bod 8.1.13.

 

 

S dotazy se obracejte na: karolina.neumann@ujep.cz