AS PF UJEP zvolil doc. PaedDr. Ladislava Bláhu, Ph.D.

kandidátem na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027.