Den učitelů 2023

Den učitelů 2023 na Pedagogické fakultě
Rádi bychom Vás pozvali na akci Den učitelů, která se bude konat na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v aule č. 152. Během tohoto dne proběhnou tři zajímavé přednášky odborníků z různých oblastí. Po skončení přednášek vás srdečně zveme na afterparty v 50baru. Tato část programu bude skvělou příležitostí pro diskuzi a výměnu zkušeností a nových poznatků s ostatními kolegyněmi a kolegy. Připojte se k nám a prožijte s námi příjemné odpoledne!
V tento den je od 13:00 h vyhlášeno děkanské volno.
Těšíme se na vaši účast!
*Za účast na Dni učitelů 2023 budou studentům Pedagogické fakulty uděleny 2 KB (kontrola formou prezenčních listin).
Přednášky
1.
Interkulturní vzdělávání
Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
14.00–14.45 hodin
Přednáška je především zaměřena na praktický rozměr interkulturních „projevů“ ve smyslu ukázek z realizovaných výzkumů a zejména potom na možnost ovlivňovat interkulturní kompetence žáků a studentů prostřednictvím konkrétních námětů do hodiny.
2.
Proč se učíme cizí jazyky?
Mgr. Jaroslava Jelínková, Ph.D.
15.00–15.45 hodin
Přednáška představí konkrétní výstupy z výzkumu komunikace ve výuce anglického jazyka na vysoké škole z pohledu studenta a pojedná o komunikační kompetenci vysokoškolských studentů ve vztahu k jejich studiu a budoucí kariéře. Komunikační kompetence jako jedna ze stanovených cílů výuky cizího jazyka v sobě zahrnuje gramatickou, sociolingvistickou a strategickou kompetenci a je ovlivňována jak kognitivním, ale také afektivními a volními faktory. Evropská vzdělávací politika jazykového vzdělávání je významným způsobem ovlivněna zejména prostřednictvím vlivného dokumentu Rady Evropy nazvaném Společný evropský referenční rámec pro jazyky a pojetí komunikační kompetence v něm.
3.
Venkovní výuka: zpestření výuky nebo ucelený koncept?
Mgr. Karel Nepraš
16.00–16.45 hodin
Venkovní formy výuky se u nás v posledních letech dostávají do širšího povědomí pedagogické veřejnosti a jsou s rostoucí měrou využívány v rámci všech úrovní vzdělávání. Tradiční pojetí venkovní výuky bylo většinou vázáno na nehojné využívání blízkého okolí školy a školních zahrad v rámci několika málo vyučovacích předmětů. Současný přístup k výuce mimo budovu školy zahrnuje nejen vizi častějšího kontaktu žáků s venkovním prostředím, ale také jiný pohled na role vyučujících a žáků ve vzdělávacím procesu. Přednáška seznamuje se základními charakteristikami venkovní výuky v propojení s výsledky výzkumů, které dílčí aspekty daného přístupu sledují.