Společné memorandum MŠMT a fakult připravujících učitele

MEMORANDUM MŠMT A FAKULT PŘIPRAVUJÍCÍCH UČITELE
U příležitosti Dne učitelů dnes podepsali ministr školství Vladimír Balaš a zástupci fakult připravujících učitele společné memorandum týkající se přípravy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Dokument vznikl v návaznosti na naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Dokument