Soutěž na podporu interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP

Soutěž na podporu interních vědeckých a tvůrčích projektů na

pracovištích PF UJEP

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP vyhlašuje dnem 17. 4. 2023 soutěž o podporu interních a
tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP pro kalendářní/finanční rok 2023 v kategoriích B, J a T a
Výukový materiál. Žádosti se předkládají do 9. 5. 2023. V soutěži nelze žádat o podporu grantů pro
samostatnou účast na konferencích, pro týmové projekty a pro publikace článků v časopisech
společností MDPI, Frontiers Media a Hindawi.
Žádosti akademičtí pracovníci PF UJEP předkládají do 9. 5. 2023 elektronicky na
projekty.pf@ujep.cz a 1x v tištěné verzi s podpisem hlavního řešitele a vedoucího pracoviště PF
UJEP na oddělení pro vědu reference Radce Ryglové.
Od 1. 6. 2022 se podpora interních vědeckých a tvůrčích projektů na pracovištích PF UJEP řídí
směrnicí děkana PF UJEP č. 1A/2021.