Druhé kolo přijímacího řízení

📢 Důležité oznámení od Pedagogické fakulty! 🎓
Milé uchazečky a milí uchazeči,
dovolujeme si vám oznámit, že Pedagogická fakulta připravila druhé kolo přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok 2023/2024! 📚🎉
Termín podání přihlášek:
11. srpna 2023 pro bakalářské a magisterské studijní programy
Termín přijímacích zkoušek: 4. září – 8. září 2023
Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč
Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Účet: 260112295/0300
Název banky: ČSOB
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol pro e-přihlášku: 430509
Specifický symbol: U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky
Rozpis přijímacího řízení pro 2. KOLO ak. rok 2023/24 najdete v příloze.