ZÁPISY PF UJEP DO 1. ROKU STUDIA PRO UCHAZEČE 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, NÁHRADNÍ TERMÍN ZÁPISŮ, PRO UCHAZEČE PO ÚSPĚŠNÉM ODVOLÁNÍ