Imatrikulace PF UJEP

IMATRIKULACE PF UJEP

16. 10. 2023

Místo konání: – ČERVENÁ AULA UJEP, Pasteurova 1, ÚL

Zveme všechny studenty PF UJEP, kteří jsou zapsáni v bakalářských a dlouhých magisterských studijních programech, v prezenční formě studia, na slavnostní imatrikulaci, která se koná dne 16. 10. 2023 v Červené aule rektorátu.

Studenti jsou rozděleni do dvou skupin. První imatrikulace začíná v 10:00 hodin, studenti se do auly dostaví jednu hodinu před zahájením (9:00).

Druhá imatrikulace začíná ve 12:00 hodin, studenti se dostaví taktéž hodinu před zahájením (11:00).

Rozdělení do první a druhé skupiny podle studijních oborů najdete v aktualitách studijního oddělní na: https://www.pf.ujep.cz/cs/cat/aktuality-studijniho-oddeleni-pf-ujep

Společenský oděv nutný.