UPOZORNĚNÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ PF

Vážení studenti, od nového akademického roku přestává studijní oddělení zasílat elektronické typy dokumentů na Vaše e-mailové adresy. Důležité písemnosti (např. nejrůznější výzvy) Vám ale i nadále budou rozesílány pomocí univerzitního informačního systému STAG.

Ve vlastní zájmu tedy pravidelně sledujte ve svém IS STAG („Nahlížení do spisu“), zda Vám nepřišla nová zpráva.

V současné době takto obesíláme studenty, kteří nemají dostatek kreditních bodů pro postup do dalšího roku studia, nebo nemají splněny jiné studijní podmínky.

      

                      Mgr. Jana Bláhová