Informace pro absolventy PF

Vážení absolventi, oznamujeme vám, že si s platností od 23. 10. 2023 můžete na studijním oddělení
PF v úředních hodinách vyzvedávat své diplomy (po předložení OP).
Pokud si diplom nevyzvednete, budete pozváni na nejbližší promoce PF, které se budou konat
v březnu 2024.

Mgr. Jana Bláhová