Příkaz děkana č. 4/2023 – Formální náležitosti u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

Platnost od 1. 11. 2023 a platí do odvolání.