Workshop Respekt až na půdu * akademickou

8. prosince 2023, 10:00 – 13:30
Poradenské centrum, Budova R, Pasteurova 3, zasedací místnost 2. patro

Workshop Respekt až na půdu * akademickou, je prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož
cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním z vedení univerzity informace, a zprostředkovat
jim nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na
akademické půdě. Společně si povíme, co všechno se dá považovat za šikanu či sexuální obtěžování
a násilí – jak ze strany vysokoškolského zaměstnanectva, tak ze strany studentstva. Probereme, co
dělat, pokud jsme problematickému chování svědky, jak jednat s oběťmi a těchto patologických jevů
a na koho se obrátit pro pomoc.

Toto téma je v poslední době velmi aktuální, s různými kauzami se potýkají univerzity napříč celou
Českou republikou. Jedním ze způsobů, jak kauzám předcházet je proškolování a osvěta v této
oblasti.

Kapacita workshopu: 20 osob

Workshop povede společnost Konsent

Workshop je určen pro THP pracovníky a pracovnice z jednotlivých fakult a rektorátu UJEP.
Na workshopu je nutné být po celou dobu jeho trvání, jinak se narušuje jeho atmosféra
a dynamika, prosíme, hlaste se pouze v případě, kdy můžete být přítomni po celou dobu konání.

Registrace do 4. 12. 2023 na email: hana.galiova@ujep.cz

Seminář je realizován v rámci CRP projektu 2023 „Prevence neetického jednání na akademické
půdě a podpora kompetencí v péči o oběti“.