Přání děkana

Vánoční a novoroční přání děkana fakulty

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti,
blíží se konec dalšího roku a s ním přicházejí vánoční svátky s dobou setkávání se, bilancování a přemítání o nových cílech a vizích. Rád bych Vám za celé vedení PF UJEP popřál příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2024 pak všem pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.

doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.
děkan PF UJEP