Vydávání diplomů absolventům PF z listopadu 2023

Vážení absolventi, na studijním oddělení PF jsou připraveny diplomy všech, kteří úspěšně
absolvovali studium v listopadu 2023. Můžete si je v úředních hodinách s občanským průkazem
vyzvednout.

Dále prosím všechny, kteří u nás stále mají uschovány své dříve získané diplomy a neplánují účast
na březnové promoci, aby si je také neváhali vyzvednout.

Nejbližší termín promocí je 13. 3. 2024. Včas dostanete pozvánky.

Děkujeme

Mgr. Jana Bláhová