STUDIJNÍ POBYTY A PRAKTICKÉ STÁŽE V ZS 2024/2025

Pedagogická fakulta vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v zimním semestru akademického roku 2024/2025.

Výběrového řízení pro studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ proběhne 28. 02. 2024.
Praktickou stáž je možné uskutečnit již od 01. 07. 2024.

Studenti se přihlašují pomocí portálu IS/STAG.
Přihlášky se odevzdávají od 08. 02. 2024 do 27. 02. 2024.

Více informací naleznete na nástěnných tabulích, u fakultní koordinátorky (kancelář CS-109) 
nebo v zde v pdf.

Další dokumenty k výběrovému řízení –

Studijní pobyty:
Přihláška na výjezd

Praktické stáže:
Přihláška na výjezd
Ustanovení mentora
Studijní smlouva