Rozpis promocí PF

PROMOCE PF UJEP – 13. 03. 2024 – STŘEDA
ROZVRŽENÍ PODLE OBORŮ A KOMBINACÍ

Vážení absolventi, na tomto místě najdete rozpis promocí podle studijních oborů.
Pokud nejpozději do pátku 29. 2. 2024 nedostanete domů písemnou pozvánku na promoci,
volejte na studijní oddělení PF – 475 283 163, děkuji Bláhová

Den a místo konání: 13. 03. 2024, Severočeské divadlo opery a baletu ÚL

od 9:00 hodin – dlouhé magisterské + navazující studium

PROGRAM

OBOR

Učitelství pro ZŠ

Učitelství pro 1. st. ZŠ

Speciální pedagogika

Učitelství pro 1. st. ZŠ a spec. pedagogika

Učitelství pro SŠ

ČJ 1O SŠ

ČJ SV SŠ

ČJ HI SŠ

ČJ VV SŠ

Učitelství pro ZŠ

ČJ OV

Učitelství pro SŠ

HV 1O SŠ

HV HI SŠ


od 11:00 hodin – navazující studium

PROGRAM

OBOR

Speciální pedagogika

SPP

Specializace v pedagogice

Sociální pedagogika

Tělesná výchova a sport

Sport a a zdraví

TV GEO SŠ

Učitelství pro ZŠ

Učitelství pro SŠ

AJ JO ZŠ, AJ JO SŠ

AJ ČJ ZŠ

Učitelství pro SŠ

VV JO ZŠ, SŠ, ZUŠ

VV JO SŠ

 

14:00 hodin – bakalářské studium

PROGRAM

OBOR

Specializace v pedagogice

Sociální pedagogika

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika – intervence

Filologie

ČJ VV

ČJ HV

ČJ SV

ČJ AJ

ČJ 1O

ČJMV

Tělesná výchova a sport

TVS

TV AJ

TV SV

 

16:00 hodin – bakalářské studium

PROGRAM

OBOR

Specializace v pedagogice

Učitelství pro MŠ

Vychovatelství

Pedagogika volného času

Specializace v pedagogice

AJ 1O

AJ SV

AJ NJ

Aj HV

AJ VV

VV 1O

VV pro pomáhající profese

HV 1O

Popularizace hudby a organizace hud. života

HV + Sbormistrovství