Chatroom s PF

Studijní oddělení ve spolupráci s vedením PF připravilo prostor pro společný chat studentů,
zaměstnanců stud. oddělení a všech dalších zájemců. Nabízíme zde místo k veřejné, neformální
diskusi o studijních problémech a práci studijního oddělení.

Najdete nás na: https://blue.ujep.cz/b/pav-6oh-1rs-97m

Vážené studentky, vážení studenti a všichni další …,
studijní oddělení ve spolupráci s vedením fakulty na tomto místě otvírá prostor, kde se máme všichni možnost setkávat v méně oficiální rovině, než nám umožňují fakultní e-mail a osobní setkání v úředních hodinách.

Nabízíme Vám zde místo k veřejné diskusi, do které se může připojit každý zájemce, který se chce zeptat na problematiku studia na naší fakultě a nenašel potřebné odpovědi v Častých otázkách (FAQ UCHAZEČI, FAQ STUDENTI) neformálním způsobem. Pokud máte potřebu dotázat se na některé méně jasné procesy spojené se studiem v průběhu akademického roku, pokud se chcete vyjádřit k řešení vašich problémů na studijní oddělení, pokud chcete poslat milý vzkaz někomu z referentek nebo dalších zaměstnanců, kteří vám pomohli vyřešit problém, nebo naopak vyjádřit svou nespokojenost, neváhejte využít tento společný chat.

Neslibujeme vám pravidelné odpovědi, ale budeme se snažit, každý podle svých možností, tuto stránku navštěvovat a odpovídat co nejčastěji na vaše dotazy a reagovat na vaše připomínky. Věříme, že nám vzájemná konverzace pomůže objasnit mnoho neznámého, a také navázat dobré vztahy.
Na závěr mi dovolte malé upozornění. Tato stránka nenahrazuje formální jednání se studijním oddělením, nebo vedením fakulty. Nelze touto cestou podávat žádosti a řešit vaše běžné studijní povinnosti. I nadále je třeba dodržovat jasně stanovené postupy. Také si dovolujeme upozornit, že
vzájemná zdvořilost je zde podmínkou.

Děkujeme a těšíme se na vás!