Hranice designu

Kde končí design a začíná svobodná umělecká tvorba? Jaké kreativní techniky využívají designéři
a jak mohou být inspirativní pro pedagogy a děti?

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA ve spolupráci
s projektem Identita, spolkem Designéři dětem a s podporou Pedagogické fakulty UJEP pořádají
přípravný seminář k CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2026.

Termín: víkend 13.–14. dubna 2024
Místo konání: Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem

https://www.nipos.cz/hranice-designu/