Multiplier Event

Zveme studenty a pedagogy UJEP na akci Multiplier Event – představení projektu Culture is You dne 30. dubna 2024 ve studovně Pedagogické fakulty UJEP od 13.00 hodin.

V rámci akce se stručně seznámíte s tímto projektem a budou představeny projektové výstupy, které budou již brzy volně přístupné ke stažení z webových stránek projektu.
Všechny výstupy tohoto projektu jsou vhodné k využití v pedagogické praxi.

Na všechny účastníky bude čekat drobné občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast.