BPDP 2024

Katedra výtvarné kultury PF UJEP vás srdečně zve na výstavu závěrečných prací studujících a výstavu Výroční ceny Katedry výtvarné kultury 16.5.-30.9. 2024.
Slavnostní zahájení se uskuteční ve středu 15. 5. 2024 v 17 hodin v atriu PF UJEP.

Budeme se velmi těšit!