Dětská letní stáž výtvarné výchovy

Akce je určena dětem ve věku 6 až 15 let, které chtějí objevit a rozvíjet schopnost kreativní seberealizace formou tvůrčích výtvarných činností. Účastníci budou v průběhu tohoto týdne seznámeni s tradičními i alternativními výtvarnými technikami, různorodými formami výtvarného umění a navštíví místní výstavní instituci.

12. – 16. 8. 2024 od 8:00 do 16:00 v areálu PF UJEP, České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem

Maximální kapacita: 25 účastníků

Přihlášku je možné podávat do 31. 7. 2024 na:
Mgr. Valérie Beránková, email: valerie.berankova@kaveka.cz, tel.: 739 302 428

Akce je realizována v rámci projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ. 10.02.01/00/22_002/0000210 (Aktivita A2 Kreativní děti s názvem Dětská univerzitní stáž na katedře výtvarné výchovy PF).