Příkaz č. 1A/2014 Práce akademických pracovníků PF UJEP mimo své pracoviště

Platnost a účinnost od 17. 9. 2018