Imatrikulace prvních ročníků

Byli jste úspěšně přijati do studia a zapsáni do seznamu studentů naší pedagogické fakulty? To je čas na imatrikulaci! Při imatrikulaci se podle oborů sejdou studenti a vyslechnou si projevy akademických hodnostářů. Všichni jsou při tom oblečení v talárech a ve společenských oděvech. Nejdůležitějším aktem při imatrikulaci je složení slibu, ve kterém se student zavazuje vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce.

Další informace o imatrikulaci na PF UJEP + rozpis 2018