Příkaz č. 10/2018 Kontrola pracovních úvazků na PF UJEP

Platnost a účinnost od 4. 10. 2018