Kamera, klapka, akce! 50kino je zpět

Oblíbené stu­dentské 50kino zaha­ju­je své promítání v zim­ním semes­tru 2018 oceňo­vaným snímkem “Rodin” (2017) o jed­nom z největších sochařů a to již 19. listopadu od 18 hodin v 50baru. Druhým promí­taným snímkem bude “PragueNight” (2015) — son­da do černých zák­outí Prahy. Po promítání násle­du­je diskuze s režisérem, Jiřím Pluskalem.