Galerie Koridor: Exercise with Stones

Galerie Kori­dor Vás srdečně zve na zahá­jení výs­tavy Exer­cise with Stones. Putovní výs­ta­va před­stavu­je kolek­ci plakátů vzniklých v rám­ci ste­jno­j­men­ného mez­inárod­ního pro­jek­tu. Vernisáž výs­tavy proběhne ve stře­du 14. listopadu 2018 v 17:00 v Galerii Kori­dor (spo­jo­vací chod­ba budovy UJEP, České mládeže 8, Ústí nad Labem).

Výs­ta­va potrvá do 16. pros­ince 2018.